Menu Zamknij

PEŁNOMOCNICTWO W REZERWACJI TOWARU

Pełnomocnictwo
Działając w imieniu własnym, jako Użytkownik Witryny, upoważniam niniejszym:

Vaneco
NIP: 7811268800
Regon: 300999402

ul. Nektarowa 2
62-002 Jelonek/koło Poznania

do dokonania w moim imieniu odbioru zarezerwowanego i opłaconego przeze mnie Alkoholu lub Innych Produktów ze Sklepu, a następnie wysyłki odebranego Alkoholu lub Innych produktów na wskazany przeze mnie w formularzu Rezerwacji adres. Wymienione czynności powinny odbyć się na warunkach szczegółowo ustalonych w formularzu Rezerwacji, bądź na podstawie obopólnych ustaleń.

Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw.

Użytkownik